Location

SUBEN SUSHI, BENTO, SASHIMI
1025 W Hebron Pkwy #156, Carrollton, TX, 75010